Chính sách bảo mật 

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 7 năm 2020

fio.tools được duy trì bởi Currency Hub LLC và không được FIO Foundation xác nhận hoặc tài trợ.

Chính sách của Currency Hub LLC là tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập trong khi vận hành trang web của mình. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho https://fio.tools (sau đây gọi là “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “https://fio.tools”). Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang web. Chúng tôi đã thông qua chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật”) để giải thích những thông tin nào có thể được thu thập trên Trang web của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin này và trong những trường hợp nào chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web và không áp dụng cho việc chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn khác.

Chính sách Bảo mật này, cùng với các Điều khoản và điều kiện được đăng trên Trang web của chúng tôi, đưa ra các quy tắc và chính sách chung điều chỉnh việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Tùy thuộc vào hoạt động của bạn khi truy cập Trang web của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung.

Khách truy cập trang web
Currency Hub LLC thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày giờ của mỗi yêu cầu của khách truy cập. Mục đích của Currency Hub LLC trong việc thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách khách truy cập của Currency Hub LLC sử dụng trang web của mình. Đôi khi, Currency Hub LLC có thể phát hành thông tin tổng hợp không nhận dạng cá nhân, ví dụ: bằng cách xuất bản báo cáo về xu hướng sử dụng trang web của mình.

Currency Hub LLC cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho người dùng đã đăng nhập và người dùng để lại nhận xét trên các bài đăng blog https://fio.tools. Currency Hub LLC chỉ tiết lộ địa chỉ IP của người dùng và người bình luận đã đăng nhập trong cùng trường hợp mà nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân như được mô tả bên dưới.

Thu thập Thông tin Nhận dạng Cá nhân

Một số khách truy cập vào trang web của Currency Hub LLC chọn tương tác với Currency Hub LLC theo những cách yêu cầu Currency Hub LLC thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà Currency Hub LLC thu thập tùy thuộc vào bản chất của tương tác. Ví dụ: chúng tôi yêu cầu khách truy cập đăng ký blog tại https://fio.tools cung cấp tên người dùng và địa chỉ email.

Bảo vệ
Việc bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Quảng cáo
Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được phân phối cho người dùng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể đặt cookie. Những cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để tổng hợp thông tin về bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách Bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của Currency Hub LLC và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Liên kết đến các trang bên ngoài
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang bên ngoài không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật và các điều khoản và điều kiện của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân
Currency Hub LLC chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và có khả năng nhận dạng cá nhân cho những nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình mà (i) cần biết thông tin đó để thay mặt Currency Hub LLC xử lý thông tin đó hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn tại Currency Trang web của Hub LLC và (ii) đã đồng ý không tiết lộ nó cho người khác. Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng trang web của Currency Hub LLC, bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin đó cho họ. Currency Hub LLC sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin nhận dạng cá nhân và nhận dạng cá nhân tiềm năng cho bất kỳ ai. Ngoài các nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình, như được mô tả ở trên, Currency Hub LLC chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và có khả năng nhận dạng cá nhân theo trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc yêu cầu khác của chính phủ hoặc khi Currency Hub LLC tin rằng tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của Currency Hub LLC, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung.

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký của https://fio.tools và đã cung cấp địa chỉ email của mình, Currency Hub LLC đôi khi có thể gửi cho bạn email để cho bạn biết về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ giúp bạn cập nhật những gì tiếp tục với Currency Hub LLC và các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu sử dụng blog của mình để truyền đạt loại thông tin này, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ giữ loại email này ở mức tối thiểu. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ: qua email hỗ trợ hoặc qua một trong các cơ chế phản hồi của chúng tôi), chúng tôi có quyền công bố yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác. Currency Hub LLC thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân tiềm ẩn.

Thống kê Tổng hợp
Currency Hub LLC có thể thu thập số liệu thống kê về hành vi của khách truy cập vào trang web của mình. Currency Hub LLC có thể hiển thị thông tin này công khai hoặc cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, Currency Hub LLC không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.

Tiết lộ chi nhánh
Trang web này sử dụng các liên kết liên kết và kiếm được hoa hồng từ các liên kết nhất định. Điều này không ảnh hưởng đến việc mua hàng của bạn hoặc giá bạn có thể trả.

Bánh quy
Currency Hub LLC sử dụng “Cookie”, các công nghệ và dịch vụ tương tự do những người khác cung cấp để hiển thị nội dung được cá nhân hóa, quảng cáo thích hợp và lưu trữ tùy chọn của bạn trên máy tính của bạn.

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt của khách truy cập cung cấp cho trang web mỗi khi khách truy cập quay lại. Currency Hub LLC sử dụng cookie để giúp Currency Hub LLC xác định và theo dõi khách truy cập, việc sử dụng https://fio.tools và sở thích truy cập trang web của họ. Khách truy cập Currency Hub LLC không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên đặt trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng các trang web của Currency Hub LLC, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của các trang web của Currency Hub LLC có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự hỗ trợ của cookie.

Bằng cách tiếp tục điều hướng trang web của chúng tôi mà không thay đổi cài đặt cookie của bạn, bạn xác nhận và đồng ý với việc sử dụng cookie của Currency Hub LLC.

Thương mại điện tử
Những người tham gia vào các giao dịch với Currency Hub LLC - bằng cách mua các dịch vụ hoặc sản phẩm của Currency Hub LLC, được yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm cả thông tin cá nhân và tài chính cần thiết để xử lý các giao dịch đó nếu cần. Trong mỗi trường hợp, Currency Hub LLC chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với Currency Hub LLC. Currency Hub LLC không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả bên dưới. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với cảnh báo rằng điều đó có thể ngăn họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến trang web nhất định.

Thay đổi Chính sách Bảo mật
Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng Currency Hub LLC có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình theo thời gian và theo quyết định riêng của Currency Hub LLC. Currency Hub LLC khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của nó. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận thay đổi đó.