Làm cách nào để nhận địa chỉ FIO miễn phí?

Bạn đang ở đây:
<Tất cả các chủ đề

Trong một thời gian giới hạn, Foundation for Interwallet Operability đang trả tiền cho Địa chỉ FIO cho người dùng mới, cho phép bạn sử dụng Giao thức FIO trong năm đầu tiên mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Bấm vào đây để lấy một món cho mình và gửi cho con quái vật một số Bitcoin. 🙂

Trước Người dùng FIO Power: Kiểm soát trải nghiệm FIO của bạn
Kế tiếp Thêm miền FIO bằng cách Nhập khóa riêng trong ví Edge
Mục lục