Bithumb FIO Giveaway

Bạn đang ở đây:
<Tất cả các chủ đề

Sự kiện đặc biệt FIO - Tặng 350.000 FIO

Đọc toàn bộ thông báo đây.

Kính gửi người dùng Bithumb toàn cầu,

Chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện “FIO Special Event - 350,000 FIO Giveaway” để cộng đồng tham gia!

Thời lượng sự kiệnNgày 15 tháng 9 năm 2020, 15:00 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020, 15:00 (UTC + 8)

Quy tắc sự kiện

  1. Người dùng đã vượt qua xác minh KYC2 có thể tham gia sự kiện này.
  2. Trong sự kiện này, người dùng tham gia vào trang sự kiện độc quyền của FIO & Bithumb Global.
  3. Liên kết:  https://fioprotocol.io/wp-content/themes/fio/landing/bithumb/home.html
  4. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên trang và điền vào tài khoản Bithumb Global của bạn. (Địa chỉ email, được sử dụng để trao giải thưởng)
  5. Bithumb Global sẽ phát FIO cho tất cả người dùng hoàn thành nhiệm vụ.

Thông báo Người chiến thắng:

Người chiến thắng sẽ được công bố trên trang web chính thức vào ngày 23 tháng 9 năm 2020.

Phân phối phần thưởng:

Phần thưởng sẽ được phát trong vòng 5 ngày làm việc sau khi có thông báo chính thức.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

  • Nếu có bất kỳ sự chủ quan nào trong việc giải thích các quy tắc kết quả, Bithumb Global sẽ có quyết định cuối cùng về việc giải thích. Bithumb Global có quyền hủy bỏ phần thưởng nếu phát hiện bất kỳ hành vi gian lận hoặc chơi xấu nào.
  • Cảnh báo rủi ro: Tài sản kỹ thuật số là sản phẩm đầu tư có rủi ro cao và giá có thể dao động đáng kể. Vui lòng đánh giá tình hình tài chính của bạn trước khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch vào tài sản kỹ thuật số.
  • Sự kiện này không được tài trợ, xác nhận, quản lý hoặc liên kết với Apple Inc. hoặc các công ty con hoặc chi nhánh của Apple Inc. Nhân viên, cán bộ, giám đốc và đại diện của Nhà tài trợ và các chi nhánh công ty của họ, và những người mà những người đó đang cư trú, không đủ điều kiện.
Kế tiếp Airdrop BitMax của tôi ở đâu ?!
Mục lục