Làm thế nào để khiến mẹ bạn bắt đầu sử dụng tiền điện tử

Tại sao chúng ta cần hỗ trợ Quỹ FIO.

CúcTôi đã cố gắng giải thích về tiền điện tử cho mẹ tôi và nó không diễn ra tốt đẹp. Các địa chỉ chữ và số khác nhau, ví, mã thông báo… cô ấy sẽ không bao giờ lấy được. Quỹ FIO muốn khắc phục tất cả những điều đó. Một địa chỉ cho tất cả tiền điện tử của bạn. name @ domain Thật dễ dàng.

Khả năng sử dụng là gót chân chính của việc áp dụng tiền điện tử

Tìm cách của chúng tôi để áp dụng hàng loạt

Đây là lúc FIO xuất hiện.

Nhìn về tương lai

Để thành công, tất cả chúng ta cần tham gia

Giới thiệu về tác giả: